Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B w Warszawie – Etap I (numer postępowania: 11/ZP/20)

Tytuł Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B w Warszawie – Etap I (numer postępowania: 11/ZP/20)
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, tel. (22) 4435686, 685; fax (22) 4435600, www.wola.waw.pl; e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl; zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B w Warszawie – Etap I (numer postępowania: 11/ZP/20).

Tryb Przetarg nieograniczony
Rodzaj Roboty budowlane
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Telefon: 22 443 56 85, 22 443 56 86
Fax: 22 443 56 00
E-mail: zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2020-03-16
Termin składania ofert: 2020-03-31 09:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data modyfikacji: 2020-03-31
Data zamieszczenia postępowania: 2020-03-16

Inne aktualności

Zajęcia psychologiczne dla dzieci i rodziców

Rodzicem być, sobą być – warsztaty psychologiczne online

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo zaprasza na 5. edycję projektu „Rodzicem być – sobą być”, czyli nieodpłatne warsztaty online dla rodziców i dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem oraz zadbać o siebie i najbliższych w sytuacji kryzysu. Zajęcia z...

Więcej

Akcja „Kupuj na Woli” – wspierajmy lokalnych przedsiębiorców

Dzielnica startuje z akcją „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących...

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub...