Wykonanie działania informacyjno-edukacyjnego skierowanego do mieszkańców Woli – przygotowanie materiału zawierającego informacje związane z ochroną zdrowia psychicznego i o funkcjonującej bazie pomocowej w tym zakresie. W tym dostarczenie do wolskich instytucji publicznych 3 tys. pakietów informacyjnych

Tytuł Wykonanie działania informacyjno-edukacyjnego skierowanego do mieszkańców Woli – przygotowanie materiału zawierającego informacje związane z ochroną zdrowia psychicznego i o funkcjonującej bazie pomocowej w tym zakresie. W tym dostarczenie do wolskich instytucji publicznych 3 tys. pakietów informacyjnych
Treść
Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
Rodzaj Usługi
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon: 22 35 66 36
Fax:
E-mail: wpietka@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2020-10-16
Termin składania ofert: 2020-10-24 12:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data zamieszczenia postępowania: 2020-10-16

Inne aktualności

Miniatura 70131

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/nazwa-zadania-konkursowego-dzia-ania-socjalno-pomocowe-na-rzecz-os-b-i-rodzin-w-tru Etap konkursu: Ogłoszony Termin składania ofert: środa, 28 października, 2020 – 16:00 Kategoria konkursu:...

Więcej
Miniatura 70129

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez...

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Górczewskiej 181

Wspólnota Mieszkaniowa Górczewska 181 uruchomiła konto bankowe, należące do Wspólnoty, w celu zbiórki pieniędzy dla mieszkańców budynku H2, których nie stać na...