Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie (numer postępowania: 54/ZP/19).

Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie (numer postępowania: 54/ZP/19).
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, tel. 22 4435685, 686, www.wola.waw.pl; e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl; zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie (numer postępowania: 54/ZP/19).

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem:

https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/8752/details

Na platformie zakupowej znajduje się dokumentacja postępowania, w tym: ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Tryb Przetarg nieograniczony
Rodzaj Roboty budowlane
Wartość (limit): Postępowanie o wartości powyżej 5 548 000
Telefon: 22 443 56 85; 22 443 56 86
Fax:
E-mail: zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2019-10-02
Termin składania ofert: 2019-11-04 12:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data zamieszczenia postępowania: 2019-10-02

Inne aktualności

Miniatura 62968

Konsultacje – konkursy z zakresu pomocy społecznej na rok 2020 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zapraszamy do konsultacji zadań konkursowych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2020:   1. Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i...

Więcej
Miniatura 62964

Stolica poszła na rekord- bezpłatny weekend w Warszawie.

Warszawianki i warszawiacy tłumnie poszli do urn! Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 77%! W ramach podziękowania warszawski ratusz przygotował nagrodę dla...

1

Dni otwarte w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS

Szanowni Państwo! Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o. o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 w dniu...