Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie (numer postępowania: 54/ZP/19).

Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie (numer postępowania: 54/ZP/19).
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, tel. 22 4435685, 686, www.wola.waw.pl; e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl; zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie (numer postępowania: 54/ZP/19).

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem:

https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/8752/details

Na platformie zakupowej znajduje się dokumentacja postępowania, w tym: ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Tryb Przetarg nieograniczony
Rodzaj Roboty budowlane
Wartość (limit): Postępowanie o wartości powyżej 5 548 000
Telefon: 22 443 56 85; 22 443 56 86
Fax:
E-mail: zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2019-10-02
Termin składania ofert: 2019-11-20 12:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: 2019-12-17
Pliki:
Data modyfikacji: 2020-01-14
Data zamieszczenia postępowania: 2019-10-02

Inne aktualności

Miniatura 65898

Kiedy plan miejscowy dla rejonu ul. Wolskiej i Płockiej

Nadal trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wolskiej i ul. Płockiej. Dzielnica zwróciła się do prezydenta Warszawy z prośbą o określenie terminu uchwalenia planu, gdyż przedłużająca się procedura planistyczna i brak planu miejscowego stwarza poważne ryzyko niekontrolowanej zabudowy...

Więcej

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe...

„Zima w mieście” na Woli

Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez...