Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego w ramach zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przy ul. Wolskiej 79 – numer postępowania 18/ZP/20.

Tytuł Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego w ramach zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przy ul. Wolskiej 79 – numer postępowania 18/ZP/20.
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, tel. (0-22) 44-35-83, 44-35-684, fax (0-22) 44-35-600, www.wola.waw.pl, e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl, zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego w ramach zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”  przy ul. Wolskiej 79 – numer postępowania 18/ZP/20.

Tryb Przetarg nieograniczony
Rodzaj Roboty budowlane
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 5 350 000 euro
Telefon: (0-22) 4435683
Fax: (0-22) 4435600
E-mail: zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2020-05-14
Termin składania ofert: 2020-06-02 09:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data zamieszczenia postępowania: 2020-05-14

Inne aktualności

Pomoc dla organizacji pozarządowych podczas epidemii

W ostatnim czasie rząd wprowadził już trzy wersje tzw. tarczy antywirusowej, jednocześnie samorządy inicjują swoje działania pomocowe. Dla wielu organizacji pozarządowych odnalezienie się w tych dokumentach jest bardzo trudne, często ponad ich możliwości merytoryczne i siły. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw tym...

Więcej

Osobisty Plan Awaryjny- nowy poradnik, dla osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez...

Start 15 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców  Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe...