Zakup, dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Dzielnicy Wola, oraz transmisję posiedzeń wraz z urządzeniami.

Tytuł Zakup, dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Dzielnicy Wola, oraz transmisję posiedzeń wraz z urządzeniami.
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, tel. 22 4435660, www.wola.waw.pl; e-mail: in.wola@um.warszawa.pl; zaprasza do składania ofert na: Zakup, dostawę i wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Dzielnicy Wola, oraz transmisję posiedzeń wraz z urządzeniami.

Tryb Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawy
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon: 22 4435660
Fax:
E-mail: in.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2019-11-21
Termin składania ofert: 2019-11-26 12:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data zamieszczenia postępowania: 2019-11-21

Inne aktualności

Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Wola nt. lokalnej oferty dot. zdrowia psychicznego

W dniu 3 grudnia 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z udziałem Pana Wojciecha Lesiuka, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola oraz pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy.   Spotkanie było poświęcone omówieniu projektu...

Więcej
Plakat Gwiazdka na Muranowie

Gwiazdka na Muranowie

W czwartek 12 grudnia w godz.18:00-20:00 odbędzie się Gwiazdka na Muranowie. Na rogu ulic Anielewicza i Smoczej na mieszkanki i...

Miniatura 64114

Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...