Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnica Wola m.st. Warszawy (sprawa nr 55/ZP/19).

Tytuł Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnica Wola m.st. Warszawy (sprawa nr 55/ZP/19).
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, tel.(022) 44-35-684 do 683, fax (022) 44-35-600, www.wola.waw.pl, e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl, zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnica Wola m.st. Warszawy (sprawa nr 55/ZP/19).

Tryb Licytacja elektroniczna
Rodzaj Dostawy
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro
Telefon: 22 44-35-684
Fax: 22 44-35-600
E-mail: zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2019-09-26
Termin składania ofert: 2019-10-04 09:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: 2019-10-18
Pliki:
Data modyfikacji: 2019-11-15
Data zamieszczenia postępowania: 2019-09-26

Inne aktualności

Miniatura 65898

Kiedy plan miejscowy dla rejonu ul. Wolskiej i Płockiej

Nadal trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wolskiej i ul. Płockiej. Dzielnica zwróciła się do prezydenta Warszawy z prośbą o określenie terminu uchwalenia planu, gdyż przedłużająca się procedura planistyczna i brak planu miejscowego stwarza poważne ryzyko niekontrolowanej zabudowy...

Więcej

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe...

„Zima w mieście” na Woli

Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez...