Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na wykonaniu robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Rigelbluma” w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy 38/ZP/19).

Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na wykonaniu robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Rigelbluma” w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy 38/ZP/19).
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, tel.(022) 44-35-684 do 683, fax (022) 44-35-600, www.wola.waw.pl, e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na wykonaniu robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Rigelbluma”  w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy 38/ZP/19).

Tryb Przetarg nieograniczony
Rodzaj Roboty budowlane
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 5 548 000 euro
Telefon: 22 44-35-684
Fax: 22 44-35-600
E-mail: zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2019-06-11
Termin składania ofert: 2019-06-27 09:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: 2019-07-12
Pliki:
Data modyfikacji: 2019-09-11
Data zamieszczenia postępowania: 2019-06-11

Inne aktualności

Szkolenia w ramach „Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

W Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń dla społeczności lokalnej w ramach „Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, współfinansowanego z funduszy unijnych. Szkolenia adresowane są do osób, które z uwagi na...

Więcej

Rozmowy o bezpieczeństwie z wolskimi seniorami

Na co powinni uważać seniorzy? Dlaczego skradzione dokumenty należy zastrzec? Czy policjanci proszą o przekazanie pieniędzy? Odpowiedzi na te pytania...

Wizyta u stulatki

Dwieście lat dla stulatki z Woli

Pani Genowefa Bednarska dołączyła do zacnego grona najstarszych mieszkańców Warszawy. 18 stycznia 2020 roku skończyła 100 lat. Życzenia z tej...