Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie remontu następujących pomieszczeń biurowych nr: 16,17,115,116,117,118,119,120,121,122,123,309,310,311,312,315,316 w siedzibie U. Dz. Wola przy Al.”Solidarności”90 w Warszawie.”

Tytuł Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie remontu następujących pomieszczeń biurowych nr: 16,17,115,116,117,118,119,120,121,122,123,309,310,311,312,315,316 w siedzibie U. Dz. Wola przy Al.”Solidarności”90 w Warszawie.”
Treść

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al.”Solidarności”90, 01-003 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie remontu następujących pomieszczeń biurowych nr: 16,17,115,116,117,118,119,120,121,122,123,309,310,311,312,315,316 w siedzibie U. Dz. Wola przy Al.”Solidarności”90 w Warszawie.”

Tryb Zaproszenie do złożenia oferty
Rodzaj Roboty budowlane
Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon: 22 44 35 691
Fax:
E-mail: Jsikorski@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania: 2020-03-04
Termin składania ofert: 2020-03-09 10:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: -
Pliki:
Data modyfikacji: 2020-03-09
Data zamieszczenia postępowania: 2020-03-04

Inne aktualności

Zajęcia psychologiczne dla dzieci i rodziców

Rodzicem być, sobą być – warsztaty psychologiczne online

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo zaprasza na 5. edycję projektu „Rodzicem być – sobą być”, czyli nieodpłatne warsztaty online dla rodziców i dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem oraz zadbać o siebie i najbliższych w sytuacji kryzysu. Zajęcia z...

Więcej

Akcja „Kupuj na Woli” – wspierajmy lokalnych przedsiębiorców

Dzielnica startuje z akcją „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących...

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub...